Bitcoin to pierwsza na świecie zdecentralizowana waluta, elektroniczny pieniądz, który można przesyłać za pomocą Internetu.

Został stworzony przez osobę lub grupę osób posługującą się pseudonimem Satoshi Nakamoto. 1 BTC podzielony jest na 100 mln mniejszych jednostek zwanych satoshi. Jego podaż jest ograniczona do niecałych 21 mln sztuk, dzięki czemu nie grozi mu inflacja. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fiducjarnych (fiat) nie będzie można zwiększyć liczby monet. Utracone BTC nie będą ponownie emitowane.

Jedną z najważniejszych cech odróżniających bitcoina od zwykłych walut fiat jest to, że nie ma on centralnego emitenta (w walutach fiat jest nim bank centralny). BTC opiera się na algorytmach kryptografii (do tej pory najlepsze zabezpieczenia). Działa w sieci peer-to-peer, czyli bez pośredników – bez banków, izb rozliczeniowych, centralnych komputerów, systemów zarządzających czy weryfikujących transakcje. Bitcoin nie ma właściciela i nikt nie jest w stanie go zablokować czy zatrzymać. Jego kod jest open-source co oznacza jawność i dostępność dla wszystkich, każdy z nas może wziąć w udział w jego tworzeniu, każdy z nas może go używać.

Transakcje w sieci Bitcoin dokonywane są 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Nikt po drodze nie obraca naszymi środkami, nie musimy czekać na ich zaksięgowanie. Wszystkie transakcje Bitcoin są transparentne i publiczne, natomiast tożsamość ludzi dokonujących transakcji jest niemalże anonimowa. Przesył kryptowaluty odbywa się bezpośrednio z jednego adresu na drugi. Przesyłając BTC nawet na drugi koniec świata nie ponosimy żadnych kosztów przewalutowania czy horrendalnie wysokich prowizji. Opłata transakcyjna jest jednorazowa i niska, a transakcje przebiegają o wiele szybciej niż przelewy bankowe, nawet w ciągu kilku sekund. Zmiany stanów kont bitcoina zapisywane są pakietami w bloku, gdy taki blok się zapełni, kolejne dane zapisują się w następnym bloku, a bloki z tymi danymi układają się jeden za drugim tworząc łańcuch bloków. Blockchain przechowuje całą historię, której nie można zmienić, dlatego też wysłane środki nie mogą być cofnięte, a transakcje anulowane.

BTC nie jest podatny na manipulacje i żadne ingerencje – każda propozycja jakiejkolwiek zmiany czy ulepszenia kodu musi być zaakceptowana przez większość aktywnych użytkowników – górników (minerów). Górnicy są również odpowiedzialni za zabezpieczenie sieci i weryfikację transakcji, w zamian za co otrzymują nagrodę w postaci nowo wygenerowanych bitcoinów.

Semantyka:

Bitcoin – sieć/technologia

bitcoin – nazwa jednostki

BTC – skrót jednostki waluty

Bitcoin Core – nazwa portfela referencyjnego

Mechanizmy budowy Bitcoina zapewniające jego integralność:

 

technologia blockchain (łańcuch bloków)

każdy blok transakcji zawiera cyfrowy skrót (hash) poprzedniego bloku. Dzięki temu łatwo wykryć próbę modyfikacji danych i zweryfikować poprawność przechowywanego (lub otrzymanego) łańcucha danych;

łańcuch transakcji

każda nowa transakcja odwołuje się do poprzednio istniejącej transakcji. Odwołanie takie musi być potwierdzone podpisem cyfrowym, co jednoznacznie identyfikuje podpisującego jako właściciela monet;

dowód pracy (proof-of-work)

mechanizm wymagający wykonanie ogromnej ilości obliczeń przed dodaniem kolejnego bloku transakcji do łańcucha. Ponieważ za zbudowanie (zweryfikowanie i potwierdzenie dołączanych transakcji) kolejnego bloku transakcji otrzymywana jest nagroda w postaci nowych monet oraz opłat transakcyjnych, nie opłaca się marnować takiej mocy na atak na sieć – lepiej ją użyć do wzmacniania sieci. Dodatkowo, każda próba zmiany danych historycznych wymaga wykonania ponownie całej pracy włożonej w budowanie bloków następujących po modyfikowanym bloku, co wykładniczo zwiększa ilość obliczeń z każdym blokiem;

rozproszenie danych

każdy pełny węzeł przechowuje całą historię transakcji, umożliwiając każdemu nowemu węzłowi na jej pobranie i weryfikację. Zestaw reguł weryfikacji transakcji jest zapisany w protokole, każdy uczestnik sieci może samodzielnie zweryfikować otrzymaną transakcję (lub blok transakcji) i dołączyć ją (lub nie) do swojego rejestru. Każda próba przekazywania przekłamanych informacji powoduje odłączenie nieuczciwego węzła od reszty sieci. Dzięki temu nie ma możliwości wyłączenia ani cenzurowania działania sieci.

Najważniejsze daty:

31.10.2008 wydanie Whitepaper https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
03.01.2009 narodziny blockchaina i powstanie pierwszego bloku zwanego “Genesis block”
12.01.2009 pierwsza transakcja w sieci Bitcoin
06.02.2010 uruchomienie pierwszej giełdy- Bitcoin Market
22.05.2010 pierwsze wykorzystanie Bitcoina do płatności – zakup dwóch pizz za 10 000 BTC
18.07.2010 rozpoczęcie wydobycia (miningu) przy użyciu kart graficznych  (GPU)
18.09.2010 pierwsza kopalnia (mining pool) bitcoin: Slush’s Pool
08.12.2010 pierwsza transakcja z użyciem telefonu komórkowego