Initial Coin Offering (ICO)  to metoda publicznego, społecznościowego finansowania przedsięwzięć które chcą zacząć lub już wykorzystują technologię blockchain. Podczas ICO zbierane są fundusze zarówno przez start-up’y na zupełnie nowe projekty, które pomysłodawcy chcą zacząć realizować, jak również zbierany jest kapitał  na ukończenie już rozpoczętego projektu czy też udoskonalenie/rozwój istniejącego produktu.

ICO jest jedynym środowiskiem, w którym w bardzo krótkim czasie, nawet w ciągu kilku minut można zebrać wysoki kapitał liczony w dziesiątkach, a nawet setkach milionów dolarów na realizację swojego projektu.

Osoby finansujące takie projekty w zamian za wsparcie, zamiast udziałów w firmie, otrzymują tokeny. Większość tokenów na rynku (99%) to utility token (tokeny użytkowe), wyróżniamy również equity token (tokeny akcji) oraz security tokens (tokeny papierów wartościowych). Początkowa cena tokena ustalana jest przez twórców projektu.

Po wejściu tokena na giełdę rozpoczyna się spekulacja jego ceną. W przypadku dobrych projektów wraz z wywiązywaniem się deweloperów z celów założonych w roadmap oraz zwiększającym się zainteresowaniem inwestorów cena tokenu wzrasta. Należy pamiętać, że każdemu wzrostowi ceny towarzyszą mniejsze lub większe korekty (spadki ceny).

ICO może być przeprowadzane zarówno w fazie otwartej, dostępnej dla wszystkich inwestorów, jak i w fazie “invite only”, w której inwestorzy zapraszani są bezpośrednio przez zespół projektu. Zamknięte ICO dotyczy głównie dużych projektów oraz inwestorów wielko-kapitałowych. Zdarza się, że otwartą sprzedaż poprzedza pre sale, na której można otrzymać dodatkowe tokeny i bonusy.

Zalety ICO:

dla start-up’ów to szybki i prosty sposób na wygenerowanie znaczących środków na rozpoczęcie lub dalszy rozwój projektu,
dla osób finansujących to najwcześniejsza możliwość zaangażowania się w nowy pomysł biznesowy oraz nabycie tokenów po potencjalnie najniższej możliwej cenie,
nabywcy tokenów mają szansę na szybki zwrot z inwestycji oraz wzbogacenie się,
sposób na zaangażowanie międzynarodowej społeczności w rozwój samego projektu (DAO- autonomiczna organizacja dzięki której to inwestorzy decydują co stanie się z częścią zebranego kapitału, przykładem jest kryptowaluta Dash),
większość ICO, tworzonych na całym świecie jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, wystarczy posiadać kryptowalutę, którą wspomożemy projekt, w przeciwieństwie do np. IPO gdzie wzięcie udziału wiąże się z dużymi kosztami i jest problematyczne,

Wady ICO:

w związku z brakiem regulacji i sprawowania kontroli przez odpowiednie organy, ICO może okazać się oszustwem,
możliwość utraty środków z powodu kradzieży podczas przeprowadzanego ICO, przykładem jest sytuacja podstawienia przez hakera adresu do swojego portfela, na który inwestorzy dokonywali wpłaty ETH (zdarza się niezwykle rzadko).

Jak odróżnić wartościowy projekt od scamu?

Należy przeprowadzić research – zapoznać się z informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie projektu, z White Paper (Biała Księga-oficjalny dokument, zawierający dane dotyczące działalności firmy) oraz wszystkimi portalami społecznościowymi, aplikacjami oraz stronami internetowymi powiązanymi z przedsięwzięciem. Szukamy odpowiedzi na takie pytania jak:

czego dotyczy projekt, czy ma sens, jaki mają pomysł i jaki problem chcą rozwiązać?
kto stoi za projektem, czy zespół ma doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje? Czy zespół nie był już przeszłości zaangażowany w nietrafione projekty?
jaka jest użyteczność tokena, dystrybucja, podaż?
jakie jest zainteresowanie projektem, jak duża zebrała się społeczność wokół niego?
czy zespół komunikuje się ze społecznością? czy zachodzi interakcja?
jaka jest struktura ICO, open cap, hard cap, czas trwania ICO?
czy marketing jest ukierunkowany na przedstawienie wartości jaką chcą dostarczyć twórcy czy na korzyści jakie płyną dla inwestorów?
czy wzięcie udziału w ICO jest objęte KYC oraz AML?
czy w roadmap są przedstawione realne do spełnienia cele oraz na jaki okres są one rozpisane?
czy nie jest to kolejna kopia już istniejących na rynku pomysłów?

Czerwone flagi, czyli kiedy nie powinniśmy inwestować w ICO:

gdy zespół się nie ujawnia, są wklejone podejrzane zdjęcia, zmyślone nazwiska, nie ma odnośników do profili na linkedin,
gdy przekaz zamieszczonej treści na stronach, w White Paper, roadmap czy reklamach jest ukierunkowany na wysokie zyski jakie mogą osiągnąć inwestorzy,
kiedy występuje marketing prowadzący do sztucznego hype, najczęściej można się spotkać z przesadzonymi korzyściami jakie można otrzymać za polecenie projektu za pomocą linku afiliacyjnego,
kiedy pre-sale ma bardzo wysokie, wręcz przesadzone bonusy, np. ponad 50% dodatkowych tokenów,
gdy bardzo duża ilość tokenów pozostaje w rękach twórców i osób promujących projekt,
gdy w Internecie pojawiają się artykuły, wpisy, posty na portalach społecznościowych z obawami, że projekt może być scamem.

Zasady bezpiecznego inwestowania w ICO:

1 Inwestuj tylko takie sumy pieniędzy, które jesteś w stanie stracić.
2 Dywersyfikuj przedsięwzięcia, w które inwestujesz – nigdy nie inwestuj całej kwoty tylko w jeden projekt.
3 Obierz strategię i się jej trzymaj

  • inwestycje krótkoterminowe – sprzedaż po kilku msc, gdy dojdzie do gwałtownego wybicia ceny,
  • inwestycje długoterminowe – minimum rok.

4 Zadbaj o bezpieczeństwo tokenów – przechowuj je na dedykowanych portfelach, które można pobrać z oficjalnej strony projektu, portfelach sprzętowych lub zimnych, papierowych portfelach.
5 Inwestuj w projekty, które rozumiesz i przeprowadziłeś/aś samodzielny research – nie ufaj osobom, które zamieszczają analizy ICO w Internecie, mogą otrzymać wynagrodzenie za projekty, które nie są godne uwagi.
6 Upewnij się, jak wygląda proces kupna tokenów i jaki jest właściwy adres, na który powinno się dokonać wpłaty – może się zdarzyć, że hakerzy podstawią swój adres do wpłaty.